Auteur in de klas


Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand kwam auteur Bavo Dhooge op bezoek in het vijfde en zesde leerjaar. Het was een boeiende uiteenzetting door de schrijver! Hij vertelde over zijn werken, las af en toe een stukje voor, toonde een trailer over zijn bekendste boekenreeks,...
De leerlingen luisterden heel aandachtig. Achteraf vuurden ze al hun vragen af.
Na schooltijd was het een stormloop naar de plaatselijke bibliotheek op zoek naar een boek van deze auteur...