Toneel 'Jacques et le haricot magique'


Op donderdagmorgen 1 maart brachten de leerlingen allerlei attributen mee naar school : petjes, gieters, schorten, een bak met aarde, wandelstokken,...
Ook hadden ze elk een rol voorbereid van het toneelstuk.
Vol enthousiasme speelden ze het Franse toneel voor hun medeleerlingen.